Medlemsgruppen för Industrisamverkan har möte

Den 5 juni 2018 kl. 10.00-13.00 samlas medlemmarna i gruppen för Industrisamverkan för möte.

Kallelse och dagordning sänds ut av kansliet.

För mer information och frågor, vänligen kontakta Niklas Alm.