Medlemsgruppen för FOU-frågor

SOFF:s medlemsgrupp för FOU-frågor har möte den 6 september kl. 10.00.12.00.

På agendan bl.a. materielförsörjningsutredningen, Europeiska försvarsfonden (EDF) och kommande fördjupningssseminarium om forskning- och utveckling.