Hoppa till innehåll

Försvarsmarknadsdag Finland

SOFF tillsammans med sin finska motsvarighet AFDA välkomna er till en försvarsmarknadsdag i Helsingfors den 6-7 september samt en mottagning på det svenska residenset.

Fokuset för försvarsmarknadsdagen ligger på finsk-svenskt bilateralt samarbete, det utvecklade Europeiska samarbetet inkl. EDF samt det stundande Nato-medlemskapet och hur detta kan komma att påverka det finska, svenska och nordiska samarbetet samt teknikbasen.

Sverige samverkar med Finland både bilateralt och inom befintliga multilaterala forum som det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, EU, FN och Nato. Riksdagen beslutade 8 september 2020 att ge regeringen utökad rätt att besluta om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland, vilket i kombination med ett eventuellt medlemskap i Nato, kommer att skapa nya förutsättningar för försörjningssäkerheten mellan företag i respektive land. Dessutom beslutade regeringen i februari i år att intensifierar samarbetet och informationsutbytet med Finland i frågor som gäller krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst.

Läs mer om Finland som försvarsmarknad i vår landrapport.

Helsingfors
6 - 7 september 2022

Plats

Helsingfors

Tid

Inleds med nätverksmingel den 6 september och avslutas ca 17:00 den 7 september.

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen tillsammans med AFDA

Avgift

Medlem SOFF - 5 450:-/person exkl. moms
Annat företag - 10 900:-/person exkl. moms
Myndighet - 950:-/person exkl. moms

Till anmälan

Relaterade evenemang