Föreningsstämma

Säkerhets- och försvarsföretagen välkomnar föreningens medlemsföretag till föreningsstämma.

Stämma hålls onsdagen den 11 maj 2023 och beslutar bland annat om föreningens principer, ramar samt utser styrelse.
I samband med stämman genomförs även ett seminarium och ett mingel.

I år sker stämman endast fysiskt på At Six i Stockholm. Detta eftersom föreningen med över 150 medlemmar inte längre får plats på Storgatan såsom traditionsenligt.

Formell kallelse skickas ut till medlemmarna i början av april 2023.