Fördjupningsseminarium Test & Evaluering

FMV T&E presenterar vilka prov- och övningsresurser som finns på de av FMV opererade provplatserna samt vilka tjänster och produkter som kan erbjudas  till företag och organisationer som behöver utföra test, utvärdering, demonstration, utbildning, träning och operation av flyg-, rymd- och vapensystem. Fördjupningsdiskussioner inom varje provområde.

Program