Hoppa till innehåll

Cyberförsvarsdagen 2024

Den 14 februari 2024 samlas +200 aktörer verksamma inom Sveriges cyberförsvar för en inspirerande heldagskonferens.

Cyberförsvarsdagen syftar till att lyfta dagens och framtida behov, utmaningar och möjligheter för ett cyberförsvar av samhällets kritiska cyberinfrastruktur. Dagen möjliggör nätverksmöjligheter och dialogplatser och syftar till att synliggöra samverkansmöjligheter mellan offentlig och privat sektor.
Målsättningen med dagen är att belysa hur Sveriges cyberförsvar bygger på samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Programmet utformas för att vara relevant för organisationer verksamma inom Sveriges samlade förmågor, åtgärder och försvar mot angrepp från statliga eller statsunderstödda aktörer mot verksamheter vitala för samhällets kritiska cyberinfrastruktur och viktiga samhällsfunktioner.
Det är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med management, policy och teknikutveckling och har verksamhets- och riskansvar inom cyberförsvar.

Cyberförsvarsdagen 2024 arrangeras av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) i samarbete med Försvarsmakten, Försvarets Radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Mer information under hösten.

Stockholm
14 februari 2024

Tid

Kl 09:00-17:00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen i samarbete med Försvarets Radioanstalt, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kontaktperson
Ronja Ahlberg, områdesansvarig för cyberförsvar på SOFF
Ronja Ahlberg Områdesansvarig cyberförsvar 08 782 08 79 072-540 11 61 ronja.ahlberg@soff.se