Hoppa till innehåll

Briefing: Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Den 2 september 2021 kl. 13:00 – 14:00 kommer delägaren Marianne Ramel och special counsel Charlotte Brunlid, båda vid advokatfirman DLA Piper, att presentera förändringarna i säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetsskyddslagen justeras kontinuerligt. Den 1 januari 2021 infördes nya regler om samråd med någon av samrådsmyndigheterna Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. Reglerna omfattar en hel del formaliakrav på den som ska överlåta sin verksamhet och omfattar såväl förvärv till utländsk verksamhet som till svensk.

Enligt en ny proposition kommer säkerhetsskyddslagen kommer att förändras ytterligare den 1 december 2021 (Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet, prop. 2020/21:194). Förändringarna innebär bland annat utvidgade krav i förhållande till den säkerhetsskyddsbedömning som ska genomföras inför överlåtelse av verksamhet enligt reglerna sedan den 1 januari 2021. Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska kunna förhindras att ingå avtal och andra samarbeten om de kan skada Sveriges säkerhet.

Den 2 november 2021 kommer dessutom Direktinvesteringsutredningen att redovisa sitt slutbetänkande. Utredningen ska bland annat lämna förslag om när utländska direktinvesteringar kan förhindras och vilka förbehåll som bör kunna ställas upp för sådana investeringar.

Fokus i denna briefing ligger på de regler om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet som infördes den 1 januari 2021, men övriga pågående lagstiftningsprocesser kommer också att presenteras.  Deltagarna är varmt välkomna att skicka frågor till talarna inför seminariet och då till charlotte.brunlid@se.dlapiper.com.

Marianne Ramel är delägare vid DLA Piper sedan år 2012 och har en mycket stor erfarenhet av cross-border transaktioner med särskild inriktning på den kinesiska marknaden. Marianne ansvarig för DLA Pipers China Desk och är rådgivare till såväl nordiska företag som önskar investera och etablera sig i Kina som kinesiska bolag som önskar investera i Norden.

Charlotte Brunlid leder DLA Pipers upphandlingsgrupp i Sverige och har en erfarenhet av offentlig upphandling sedan år 1999. Charlotte har bland annat arbetat som jurist vid FMV och har i den rollen erfarenhet av arbete enligt säkerhetsskyddslagen och arbetar kontinuerligt med rådgivning till klienter inom rättsområdet.

Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.

Briefingen är endast öppen för medarbetare vid SOFF:s medlemsföretag.

Länk (digitalt)
2 september 2021

Plats

Digitalt

Tid

13:00-14:00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Avgift

Kostnadsfritt och endast för medarbetare vid SOFF:s medlemsföretag

Till anmälan
| Uppdaterad:

Relaterade evenemang