Hoppa till innehåll

Yttrande över Cybersäkerhetsutredningens slutbetänkande: ”Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)