Hoppa till innehåll

Arbetspapper nr. 8 – Digitalt försvar

Teknikutvecklingen är en drivkraft för förändring. Ny teknik som kombinerar processorkraft, anslutning, automatisering, kvantberäkning, maskininlärning och artificiell intelligens har lett till en ny generation vapensystem men även nya sätt att föra krig på.

Den digitala transformationen av samhället, dess hastighet och multiplikationen av alla faktorer som påverkar Sveriges försvar och säkerhetsförmåga har blivit alltmer komplex. Det behövs därför en kraftsamling för att Sverige effektivt ska kunna ta tillvara de möjligheter och hantera de utmaningar som digitaliseringen för med sig. SOFF verkar för att attrahera kompetens, teknik och företag att engagera sig i försvarets transformering mot digitalisering.

Försvarsmaktens perspektivstudie erkänner betydelsen av digitalisering som en teknisk utmaning för samhällets försvar samt betonar cybersäkerhet som ett grundläggande krav för den progressiva digitaliseringen av Försvarsmakten.

SOFF är av uppfattning att försvarsmyndigheterna och företagen tillsammans behöver förstå vilken inverkan civil teknologi har på moderna konflikter och hur dessa kan nyttjas i militära förmågor. Företagen tar varje dag fantastiska steg mot bättre förmågor, även om få så radikalt förändrat förutsättningarna som digitaliseringen.

Hur företag kan bidra till att försvara samhällen? Detta är nummer åtta av totalt nio arbetspapper framtagna av SOFF:s medlemsgrupper för att utvecklas i dialog med ekosystemets aktörer.