Cyberförsvarsdagen 2018

Cyberförsvarsdagen - konferensdeltagare

Cyberförsvarsdagen – konferensdeltagare och samtal på scen om svensk säkerhetsstrategi

Den 14 februari samlar vi initierade och intresserade personer från myndigheter och företag kring temat Cybersäkerhet i nationens intresse.

Programmet genomsyras av aktuella ämnen och inspirerande talare från bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarets radioanstalt (FRA).

Med avstamp i den aktuella hotbilden fokuserar vi på lösningarna, och avslutar Cyberförsvarsdagen 2018 med en politisk debatt som uppvärmning inför årets främsta cyberförsvarsmingel.

Cyberförsvarsdagen 2017 - samtal med Inrikesminister Anders Ygeman om gränser i cyberrymden

Cyberförsvarsdagen 2017 – samtal med Inrikesminister Anders Ygeman om gränser i cyberrymden

Missa inte chansen till nya kunskaper och kontakter på cyberförsvarsområdet!

När: 8.00-17.30 den 14 februari 2018, samt efterföljande mingel
Var: IVA Konferens, Stockholm

Uppdatering 14 december: På en vecka har nästan två tredjedelar av seminariet sålt slut. Vi tittar på alternativa lokaler, men uppmanar samtliga som är intresserade att omgående anmäla sig.

Frågor tas tacksamt emot av Hanna.

PROGRAM

Cybersäkerhet i nationens intresse

14 februari 2018

8.00 Registrering och kaffe

8.45-9.05 Välkommen, SOFF, Försvarsmakten, MSB (Robert Limmergård, Fredrik Robertsson, Nils Swartz)
SPELPLANEN
9.05-9.30 Upptakt & Nuläge, Richard Oehme, PwC
9.30-9.50 Strategi & Avgränsning, Erik Wennerström, GD Brå
9.50-10.20 Hotbilden mot Sverige, Anders Thornberg GD Säpo(TBC), Dag Hartelius GD FRA, Fredrik Robertsson CIO Försvarsmakten

10.20-10.45 PAUS

UNDER ATTACK
10.45-11.10 Risker, verktyg och politik – en internationell överblick (Pål Wrange, professor SU, FN:s arb.grupp för internationell cyberrätt)
11.10-11.35 Artificiell intelligens (David Olgart, utvecklingsledare FM)
11.35-12.05 Panel: Hur identifierar vi riskerna?

12.05-13.15 LUNCH

STOPPA ANGRIPAREN
13.15-13.40 När krisen är ett faktum (Sarah Backman, Secana Cyber Security)
13.40-14.05 Krypto (Pia Gruvö, Must)
14.05-14.45 Panel: Hur höjer man säkerheten i sin organisation?

14.45-15.25 PAUS

ELEFANTEN I RUMMET
15.25-15.50 Den svagaste länken – Social engineering och människans psykologiska processer ur ett påverkansperspektiv (Björn Palmertz, FHS)
15.50-16.10 Outsourcing – Judas eller frälsaren? (Ann-Marie Eklund Löwinder, Internetstiftelsen Sverige)

VÄGEN FRAMÅT
16.10-16.45 Politisk debatt med bl.a. Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson Moderaterna

16.45-17.05 Maktens reflektioner 1: Statssekreterare Charlotte Svensson

17.05-17.25 Maktens reflektioner 2: Försvarsminister Peter Hultqvist

17.25-17.30 Avslutning

17.30 Cyberförsvarsmingel

Cyberförsvarsdagen 2017 var fullsatt såväl för deltagande som utställare.