Hoppa till innehåll

Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer utser Scandinavian Risk Solutions (SRS) som leverantör av kvalificerade Säkerhetstjänster

Avtalstiden är på tre år med start 1 december 2018 och med möjlighet till fyra års förlängning.

Ramavtalet med SRS täcker Svenskt Näringslivs och medlemsorganisationernas behov av kvalificerade säkerhetstjänster inom bl. a. omvärldsbevakning och analys- och säkerhetsrådgivande tjänster.

”SRS var mycket professionella genom hela anbudsprocessen och kunde bemöta med ett brett tjänsteinnehåll som motsvarade våra behov” säger Anna Pedersen, FM-chef / Säkerhetsansvarig på Svenskt Näringsliv.

”Vi är mycket stolta över att ingå ett så omfattande ramavtal rörande kvalificerade säkerhetslösningar. Särskilt uppskattar vi att Svenskt Näringsliv värdesätter ett proaktivt förhållningssätt när det kommer till utveckling och leverans av säkerhetstjänster och ser avtalet som ett bevis på att vi tillhandahåller säkerhetslösningar av högsta kvalitet” säger Ilya Treutiger, VD SRS.

Scandinavian Risk Solutions (SRS) är en ledande leverantör av säkerhetstjänster för svenska och internationella intressen i Sverige och utomlands. Våra ledord är kvalitet, lönsamhet med principer och tillväxt. SRS affärsidé är att vara en strategisk säkerhetspartner som erbjuder effektiv säkerhetsledning, person-, fysisk- och cybersäkerhet i form av operativ riskhantering och strategiska beslutsunderlag inom ramen för best-practice konceptet Security Risk Management (SRM). SRS har sedan 2004 framgångsrikt levererat säkerhets- och krisstöd till privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter.

För mer information kontakta: Kristina Sahle, Head of Sales, 08-440 90 70

Företagsnamn:
SRS Group AB
Adress:
Box 244
Postnummer & Ort:
101 24 Stockholm
Webbplats:
www.srsgroup.se
Telefon:
+ 46 8 440 90 70
E-post:
mail@srsgroup.se