Hoppa till innehåll

Basalt förstärker sin förmåga att göra skillnad för Sveriges krisberedskap och totalförsvar

En av Sveriges främsta experter på krisberedskap och totalförsvar, Anders Brännström, börjar
på Basalt för att leda företagets satsning inom området.

Behovet av att höja Sveriges beredskapsnivå har aktualiserats det senaste året, mycket genom
Försvarsberedningens första delrapport ”Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och
utformningen av det civila försvaret 2021–2025” som släpptes i december 2017. Utmaningarna
för samhällets krisberedskap framgår också tydligt i aktuella händelser inom Sverige och i vårt
närområde.

Basalts ambition är att leverera effektiva och återanvändbara lösningar, och därigenom bidra till
att höja Sveriges förmåga avseende krisberedskap och totalförsvar.

Anders Brännström, som i kraft av sin långa tjänstgöring inom Försvarsmakten, har en gedigen
erfarenhet av vad det innebär att värna det svenska samhället, är ytterligt väl lämpad att ansvara
för att förverkliga Basalts intention att bidra till återuppbyggandet av Sveriges totalförsvar och
förstärka krisberedskapen.

– Jag är både glad och stolt över att kunna välkomna Anders Brännström till Basalt. Vår uttalade
vision och vårt mål är att ta vårt ansvar för att skapa ett säkert och robust svenskt samhälle,
säger Nicklas Haglund, vd för Basalt. Anders kommer att spela en viktig roll i vårt arbete att nå
vår vision – att göra strategisk skillnad för Sverige.

– Det är med glädje och förväntan som jag tar mig an uppgiften att leda Basalts satsning på att
delta i uppbyggnaden av totalförsvaret och i arbetet med att förstärka krisberedskapen i Sverige,
säger Anders Brännström. Det är en naturlig fortsättning på min gärning inom Försvarsmakten,
men med nya utmaningar och andra förutsättningar. Jag ser fram emot att få fortsätta arbeta med
denna viktiga fråga som angår oss alla.

Anders kommer att börja arbetet i sin nya roll med att bygga ett arbetslag inom totalförsvarsoch
krisberedskap på Basalt med ansvar för att leverera såväl tjänster som robusta tekniska
lösningar avsedda att höja våra kunders motståndskraft mot störningar.

Fakta Anders Brännström

Anders Brännström har stor erfarenhet av Sveriges totalförsvar och krisberedskap, bland annat
från sin drygt 40 år långa tjänstgöring i Sveriges Försvarsmakt, där han bland annat varit
arméchef. Anders hade vid sin avgång från Försvarsmakten i september 2018 graden
generalmajor.

Anders har också gedigen erfarenhet från tjänstgöring utomlands under olika svenska insatser,
bland annat från Cypern och Kosovo, där han innehaft ledande befattningar.

Anders sista stora arbetsuppgift inom Försvarsmakten var som övningsledare för den
internationella övningen Viking 18, med 2500 civila och militära deltagare från cirka 60 länder
och 80 nationella och internationella organisationer.

Sedan 1999 är Anders Brännström medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

Fakta Basalt

Basalt är en mångårig leverantör av tjänster inom verksamhetsskydd till större statliga
myndigheter, kommuner och företag. Basalt levererar verksamhetsskydd genom tjänster inom
Systematiskt Säkerhetsarbete, Teknisk konsultation inom system och säkerhet samt produktion
och förvaltning av säkra, nyckelfärdiga IT-system och arkitekturer. Basalt har kontor i Enköping
samt Stockholm.

Basalt bidrar till ökad säkerhet och samhällsutveckling genom att leverera ökat skydd till
myndigheters och företags verksamheter. Utökat verksamhetsskydd leder till ett säkrare,
tryggare och mer robust samhälle.

För mer information, kontakta:

Nicklas Haglund, vd Basalt,
E-post: nicklas.haglund@basalt.se, Tel: 070 924 42 81

Anders Brännström, Strategisk rådgivare, Basalt,
E-post: anders.brannstrom@basalt.se, Tel: 070 689 30 06

Pressmeddelandet kan även läsas här.
Fotograf: Ulrica Hållén

Företagsnamn:
Basalt AB
Adress:
Box 38
Postnummer och Ort:
745 21 Enköping
Webbsida:
http://www.basalt.se
E-post:
info@basalt.se
Telefonnummer:
+46 171 17 05 00