Hoppa till innehåll

ÅF förvärvar Sjöland & Thyselius

Logotyp: AFRY
Logotyp: AFRY

För mer information: Viktor Svensson, chef division Technology +46 10 505 12 01

ÅF förvärvar 100% av aktierna i försvars- och tekniska managementkonsulten Sjöland&Thyselius. Med förvärvet stärker ÅF ytterligare sin position inom försvarsindustrin men även inom fordons-, telekom- och samhällssäkerhetssektorn.

– Sjöland&Thyselius är en etablerad aktör inom framförallt den svenska försvarsindustrin med konsulter som besitter väldigt hög kompetens. De kommer att komplettera och stärka vår egen försvarssida, inte minst genom specialistkunskaper om bland annat flyg- och simulatorer men även inom fordons- och samhällssäkerhetssektorn blir deras tekniska managementtjänster ett välkommet tillskott. Tillsammans kommer vi kunna skapa nya innovativa lösningar för våra kunder, säger Viktor Svensson, chef division Technology på ÅF.

Omsättningen 2015/2016 (brutet räkenskapsår) var 78 MSEK. Företaget har 50 medarbetare som erbjuder högkvalitativa tjänster för bland annat utbildningssystem, modellering och simulering, avancerade kommunikationssystem, uppkopplade fordon och tekniska managementtjänster. Kunderna finns främst inom försvar, telekommunikation, fordonsindustrin och samhällssäkerhet. Företaget har kontor i Stockholm och Göteborg.

– Det går väldigt bra för Sjöland&Thyselius och därför är det strukturellt riktigt att göra den här affären nu. Det pågår en konsolidering på marknaden där det blir allt viktigare att ha stora resurser och sammanslagningen kommer förbättra våra möjligheter till nya och större affärer. Jag har följt ÅF genom åren och är imponerad av deras resa, säger Rune Thyselius, huvudägare Sjöland&Thyselius.

Sjöland&Thyselius konsoliderades per 1 september 2016 och ingår i ÅFs division Technology.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen är sådan som ÅF AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 1 september 2016 kl 13.00.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF – Innovation by experience

Pressmeddelandet kan även läsas på ÅF:s hemsida.

Företagsnamn:
AFRY (ÅF Pöyry AB)
Postnummer & Ort:
169 99 Stockholm
Webbplats:
www.afry.com
Besöksadress:
Frösundaleden 2 A
Telefon:
+46 10 505 00 00
E-post:
info@afry.com
ÅF medverkar i SOFF:s tidning "Svensk förmåga i en osäker omvärld", April 2018:
ÅF strategisk partner till FMV