Hoppa till innehåll

Advenica får order på kryptoprodukter värd 58,8 msek från svensk myndighet

Advenica har erhållit en ny order från en svensk myndighet. Affären är värd 58,8 MSEK och gäller leverans av produkter.

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Lösningarna baseras på Advenicas tillförlitliga teknologi och uppfyller myndighetens krav för att kunna utbyta information som är klassad upp till Kvalificerat Hemlig. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation på den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

En ny order gällande leverans av kryptoprodukter har nu erhållits från en svensk myndighet. Den nya ordern, som är värd 58,8 MSEK, kommer att levereras under Q4 2024 och första halvan av 2025.

Det är av högsta vikt att känslig information skyddas med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå. Advenica arbetar med kunder vars verksamhet kräver högassurans-lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med hjälp av våra produkter kan kunder öka informations-säkerheten” säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB

Företagsnamn:
Advenica AB
Adress:
Box 17075
Postnummer och Ort:
200 10 Malmö
Hemsida:
advenica.com

Relaterade nyheter