Hoppa till innehåll
13 jun 2023
Möte om föreningens arbete inom ”ESG”
Den 13 juni kl. 09.30 – 12.00 kommer ett möte om föreningens arbete inom ESG att hållas, dvs det sociala, miljön och ekonomin arbetet inom hållbarhet. ESG står för Environmental, Social samt Governance. Mötet kommer att behandla tillvägagångssätt för föreningen att tydliggöra och stärka kopplingen mellan branschens hållbarhetsarbete och möjligheter på kredit- och kapitalmarknaden – …
Läs mer
30 aug 2023
Möte med medlemsgruppen för Miljö- och hållbarhetsfrågor
Gruppen utgör nätverk för företagens miljökompetenser samt utgöra kunskapsstöd, bl.a. ta fram måldokument, kunskapssamlingar samt kommunikationsmaterial. Gruppen ska även arbeta med övergripande relaterade frågor som är av nytta för medlemsföretagen inom exempelvis cirkulär ekonomi, miljö och klimat och externa samarbeten.
Läs mer
20 sep 2023
SOFF:s Gröna Dag
Den 20 september arrangerar SOFF för en informationsdag om miljöarbete för mindre företag och underleverantörer. SOFF:s Gröna Dag är en informationsdag om miljö- och hållbarhetsarbete som i huvudsak vänder sig till företag som inte har ”dedikerad personal” att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. Dagen syftar till att främja dialog samt att förmedla kunskap till mindre …
Läs mer
9 nov 2023
Möte med medlemsgruppen för Miljö- och hållbarhetsfrågor
Gruppen utgör nätverk för företagens miljökompetenser samt utgöra kunskapsstöd, bl.a. ta fram måldokument, kunskapssamlingar samt kommunikationsmaterial. Gruppen ska även arbeta med övergripande relaterade frågor som är av nytta för medlemsföretagen inom exempelvis cirkulär ekonomi, miljö och klimat och externa samarbeten.
Läs mer