Hoppa till innehåll

Totalförsvars­kunskap

Tillsammans är vi et är en utbildning som ger en bättre förståelse vad totalförsvaret är, varför det behövs och hur det kommer att påverka dig.

Tillsammans är vi totalförsvaret är en digital utbildning i fem kapitel. Varje kapitel behandlar ett tema inom totalförsvarskunskap och låter eleven möta frågeställningar och information på ett tillgängligt och målgruppsanpassat sätt. Utbildningen ger elever en tydlig bild av totalförsvarets uppgifter och syfte – och visar hur var och en kan bidra och delta. Det ger handlingskraft, stabilitet och en känsla av samhörighet.

Utbildningen administreras av Säkerhets- och försvarsföretagen på uppdrag av Försvarsmakten.