Swedish Security Forum

SOFF arrangerar i juni Swedish Security Forum ´22 för diskussion om Sveriges säkerhets- och försvarspolitik.

Den 27-28 juni samlar vi representanter från olika organisationer för att utbyta åsikter, diskutera och debattera den säkerhetspolitiska utvecklingen brett.

Följ seminariet digitalt live eller i efterhand och ta del av programmet på swedishsecurityforum.se.