Hoppa till innehåll

Nato och försvarsföretagen

Den 8 juni arrangerar SOFF ett heldagsseminarium med temat Nato. Seminariet vänder sig till samtliga företag som eftersöker kunskap om Nato. Som medlem i Nato förändras förutsättningarna för Sverige samtidigt som nya möjligheter öppnas upp, inte minst för försvarsföretagen.

Denna informationsdag syftar till att fördjupa kunskapen hos företag om vad ett medlemskap i Nato innebär för Sverige och försvarsföretagen. Forumet möjliggör samtidigt ett nätverksskapande tillfälle mellan deltagande aktörer.

Målsättningen med dagen är att deltagarna ska få fördjupad förståelse för vad Nato är samt vad ett medlemskap innebär och medför i relation till företagens verksamhet.

Exempel på övergripande ämnen som kommer diskuteras omfattar:
– Nato A-Ö (vad är Nato?)
– Nato FoU (Diana, Niag, STO)
– Gränsöverskridande samarbete (FoU, Försvarsmakten och internationella samarbeten; Nordefco och Nato; samt FMV och Nato)
– Nato och företagen (Hur påverkar Nato företagen? Vad är Natos kodifieringssystem och nummer? Vilka möjligheter öppnas upp? Hur påverkar det materielförsörjningen?)

Talare bl.a. generalmajor Stefan Sandborg, Försvarsmakten; Calle Håkansson, Utrikespolitiska Institutet; Harald Görts, MSB, Julia Wilén, Nato delegation; Elisabeth Nilsson, FOI; forskningschef Rickard Strid, Försvarsmakten; Björn Wollentz, FMV och Kenneth Lindström, FMV.

Dagen inkluderar lunch och avslutande mingel.

Vänligen observera att seminariets presentationer kommer spelas in i syfte att sammanställa en kunskapsbank.

Läs mer om SOFFs roll i Natos industriråd (Niag) samt vad som gäller kring Natos kodificeringssystem.

Program

Stockholm
8 juni 2023

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm

Tid

09:00-16:00 (följt av mingel)

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Avgift

1 500 kr

Till anmälan