Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet

Den 30 januari kl. 13:00 – 15:00 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet möte.

Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom området. Vid mötet är hanteras bl.a. gruppens verksamhetsplan för 2024.

Kallelse och mötesagenda finns uppdaterat på SOFF-Portalen

Länk (digitalt), Stockholm
30 januari 2024

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm samt digitalt via länk (Teams)

Tid

Kl. 13.00-15.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Kontaktperson
Lina Bonander, projektledare på SOFF
Lina Bonander Områdesansvarig samhällssäkerhet 08-782 08 29 072-535 80 18 lina.bonander@soff.se

Relaterade evenemang