Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet

Den 10 oktober kl. 10.00-11.30 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet möte.

Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom området. Vid mötet är hanteras bl.a. gruppens verksamhetsplan för 2023.

Kallelse och mötesagenda finns uppdaterat på SOFF-Portalen

Stockholm
10 oktober 2023

Plats

Digitalt via länk (Teams)

Tid

Kl. 10.00-11.30

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang