Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för Kompetensförsörjning

Den 11 december kl. 10:00-11:00 har Kompetensförsörjningsgruppen sitt sista möte för 2023. Gruppen arbetar med att ta fram samt aktivt arbeta med prioriteringar och mål för föreningens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Gruppens prioriterade frågor för 2023 är:

  • Bilden av branschen (särskilt framtagande av en verktygslåda för kommunikation inom försvarssektorn).
  • Krigsplaceringsfrågan (ianspråktagande av personal på företag inför allmän tjänsteplikt). Gruppen arbetar med påverkan i pågående processer, myndighetssamverkan samt med framtagande av vägledningar för den företagsinterna processen.
  • Växeltjänstgöring 2.0. Hur SOFF tillsammans med sina samarbetspartners kan göra mer tillsammans för den strategiska kompetensförsörjningen och hitta nya vägar för att utbilda och utveckla kompetens.

Kallelse och mötesagenda publiceras på SOFF-portalen.

För mer information, vänligen kontakta Hanna

Länk (digitalt), Stockholm
11 december 2023

Plats

Storgatan 5 samt digitalt (via länk)

Tid

Kl. 10:00-11:00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Kontaktperson
Hanna Olofsson Stabschef 08-782 08 75 072-521 76 60 hanna.olofsson@soff.se

Relaterade evenemang