Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för Kompetensförsörjning

Den 15 mars kl. 14:00-15:00 har Kompetensförsörjningsgruppen möte.

Gruppen arbetar med att ta fram samt aktivt arbeta med prioriteringar och mål för föreningens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Gruppens prioriterade frågor för 2023 är:
– Bilden av branschen (särskilt framtagande av en verktygslåda för kommunikation inom försvarssektorn).
– Krigsplaceringsfrågan (ianspråktagande av personal på företag inför allmän tjänsteplikt). Gruppen arbetar med påverkan i pågående processer, myndighetssamverkan samt med framtagande av vägledningar för den företagsinterna processen.
– Växeltjänstgöring 2.0. Hur SOFF tillsammans med sina samarbetspartners kan göra mer tillsammans för den strategiska kompetensförsörjningen och hitta nya vägar för att utbilda och utveckla kompetens.

Kallelse och mötesagenda publiceras på SOFF-portalen.

För mer information, vänligen kontakta Hanna

Datum: 15 mars
Tid: 14:00-15:00
Plats: Storgatan 5 samt digitalt (via länk)

Ansvarig: Hanna Olofsson

Länk (digitalt), Stockholm
15 mars 2023

Plats

Storgatan 5 samt digitalt (via länk)

Tid

Kl 14:00-15:00

Relaterade evenemang