Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för Kompetensförsörjning

Business meeting with work on contract

Den 16 januari kl. 13:00-14:00 har Kompetensförsörjningsgruppen möte.

Gruppen arbetar med att ta fram prioriteringar och mål för föreningens kompetensarbete. Gruppens prioriterade frågor för 2023 är:

● Bilden av branschen (särskilt ”verktygslådan för kommunikation”)
● Krigsplaceringsfrågan både påverkan men även praktiska vägledningar vad detta innebär för företagen samt hur man kan kommunicera mot fack och medarbetare.
● Växeltjänstgöring 2.0 hur vi tillsammans kan göra mer, lyfta goda exempel och hitta nya vägar för att utbilda och utveckla kompetens.

Aktuellt är att ta fram ett positionspapper som bl.a. tittar på hur Försvarsmaktens ökade övningsverksamheten påverkar företagens förmåga att leverera under tillväxt. Vi diskuterar även hur krigsplacering kan påverka företagens förmåga att leverera produkter och tjänster till Försvarsmakten och FMV i kris och vid höjd beredskap. Gruppen diskuterar även möjlighet till karriärväxling, attraktivitet till branschen och fördjupade partnerskap med relevanta partners.

Kallelse och mötesagenda publiceras på SOFF-portalen.

För mer information, vänligen kontakta Hanna.

Länk (digitalt), Stockholm
16 januari 2023

Plats

Storgatan 5 samt digitalt (via länk)

Tid

Kl. 13.00-14.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen