Möte med medlemsgruppen för Kompetensförsörjning

Den 14 september har SOFF:s medlemsgrupp för Kompetensförsörjning möte.

Gruppens arbete utgår från gruppens verksamhetsplan för 2022 och kommer vid kommande möte särskilt fokusera på:
– Krigsplacering av personal på företag
– Branschpraxis för ersättning vid övningsverksamhet
– Bilden av branschen och försvarssektorn

Gruppen har att hantera bilden av branschen och försvarssektorn. Även webbplatsen Försvarskarriär.se är ämne för gruppen (en gemensam karriärsida som syftar till att långsiktigt stärka bilden av branschen och underlätta rekrytering).