Möte med medlemsgruppen för exportkontroll

Den 31 maj kl. 10.00 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för exportkontroll möte.
Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet.

Kallelse och agenda sänds ut av SOFF:s kansli.

Ordförande är Björn Uggla, Saab och vice ordförande är Peter Engberg, Partnertech.

För mer information, vänligen, kontakta: Robert Limmergård.