Hoppa till innehåll

Medlemsgruppen för internationella affärer

Business meeting with work on contract

Gruppen är ett forum för att forma dialogen och samordningen med svenska- och utländska kunder samt övriga intressenter om exportfrämjande, exportkrediter, industriell samverkan, motköp och andra former av kompensationsåtaganden. Gruppen bevakar trenderna på området i form av erfarenhetsutbyte. Gruppen tittar på förutsättningar och krav som utgör särart för marknaden, exempelvis krav på försörjningssäkerhet eller teknologiöverföring.

Länk (digitalt), Stockholm
9 februari 2023

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm samt digitalt via länk (Teams)

Tid

Kl. 10.00-12.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang