Hoppa till innehåll

Medlemsgruppen för FOU-frågor

SOFF:s medlemsgrupp för forskning och innovation har möte den 29 augusti kl. 10.00-12.00.

På agendan (mötesboken uppdaterad på SOFF-Portalen) bl.a.

  • inspel till Försvarsmakten om pågående regeringsuppdrag,
  • inspel till regeringens samtal om förutsättningar för försvarsinnovation samt
  • vårt underlag till regeringens forsknings- och innovationsproposition.

Vi kommer även att diskutera en process för att bättre påverka kommande arbetsprogram för Europeiska försvarsfonden (EDF) samt SOFFs samarrangemang med EU-kommissionen och Teknikföretagen om dual-use i december.

Föreningens arbete med .

Länk (digitalt), Stockholm
29 augusti 2023

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm samt digitalt (via Teams).

Tid

Kl. 10.00-12.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se