Briefing @ SOFF

Briefing om Nato och exportkontroll

Tisdagen 11 oktober kl. 10:00-11:00 bjuder SOFF in till briefing med Christer Ahlström, idag på Saab. Under passet kommer Christer bland annat beröra vad Nato är, historiken till det svenska regelverket (med tonvikt på riktlinjerna) och hur nuvarande skrivningar är eller eventuellt kan bli utmanande i relation till det svenska Nato-medlemskapet.