Hoppa till innehåll

Breiefing om amerikanska regelverk som styr investeringar

Den 21 juni arrangerar SOFF och Teknikföretagen en breifing (hybrid; på plats på Storgatan 5 eller digitalt via Teams) om främst det amerikanska regelverket för granskning av utländska investeringar. 

Mot bakgrund av ett försämrat geopolitiskt läge genom en rad länder i EU, tillika UK och USA successivt regleringar för kunna förhindra oönskade uppköp. Regleringarna ger myndigheterna ökade befogenheter att på eget initiativ granska och stoppa affärer som anses kunna hota den nationella säkerheten. Vetorätten innefattar också investeringar.

För att få en orientering i de olika regelverken som nu införs bjuder SOFF och Teknikföretagen in till ett seminarium med bl.a. den amerikanska juristen George N. Grammas vid byrån Squire Patton Boggs. Grammas är en av USAs ledande experter inom granskning av investeringar och dess påverkan på näringslivet.

Seminariet kommer ge en översikt av de lagstiftningar som nu finns med särskilt fokus på hur CIFUS (Committee on Foreign Investment in the United States) agerar – det vill säga den amerikanska myndigheten som är ansvarig för att utvärdera och granska utländska investeringar agerar men även blicka ut över andra länders initiativ.

Syftet är att besvara frågan: Vad innebär de ökade nationella säkerhetskraven för företag i Sverige som vill göra affärer med USA eller andra länder?

Relevanta aspekter inkluderar:

  • Begränsningar i förvärv eller investering i ett företag som är verksamt inom branscher som klassas som dual use eller som kritisk teknologi
  • Ägarförändring i dito
  • Möjlighet att skapa joint venture och andra samarrangemang

Tentativ agenda

08.45 – Inledning (SOFF, Teknikföretagen)

08.50 – Policy- och regelutveckling (George och Oliver)

09.00 – CFIUS: Tillsynsmyndigheternas befogenhet att granska transaktioner, viktiga tidslinjer, myndighetspolicy och praxis (George)

09.20 – Granskning av utländska direktinvesteringar i andra jurisdiktioner: Tillsynsmyndigheternas befogenhet att granska transaktioner, viktiga tidslinjer, myndighetspolicy och praxis (Oliver)

09.40 – Transaktionsplanering och villkor (Oliver och George)

09.45 – Frågor och svar (modererad av Teknikföretagen)

10.00 – Ajournering


Briefingen är öppen för medlemmar i SOFF eller Teknikföretagen och hålls på engelska.

OBS! Begränsat med antal platser för de som vill delta fysiskt, så först till kvarn.

Länk (digitalt), Stockholm
21 juni 2023

Plats

Storgatan 5, Stockholm, eller digitalt (via Teams)

Tid

Kl. 08.45-10.00 (kaffe och smörgås från kl. 08.00 för de som deltar fysiskt).

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen och Teknikföretagen

Till anmälan
Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Relaterade evenemang