Verksamhetsplan

SOFF:s viktigaste fråga för verksamhetsåret 2023 är att säkerställa förståelsen hos beslutsfattare av den nytta företagen utgör för att skydda och försvara samhällen samt företagens säkerhetspolitiska roll.

Verksamhetsplanen tar upp frågor som föreningen prioriterar kommande år. Tillsammans vill vi skapa en säkerhets- och försvarsmarknad som effektivt försörjer förmågan att skydda Sverige.

Företagen har en central roll för Sveriges försvarsförmåga. För att nyttja Sveriges samlade resurser måste säkerhetspolitik, teknik och marknad ses som en helhet.

Föreningen verkar för att öka insikten om hur effektiv marknad skapar värde ur ett säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv – i grunden en stärkt försvarsförmåga. Det svenska försvaret behöver dock bli bättre på att nyttja företagens kunnande och högteknologiska lösningar.

För mer information läs vår fullständiga verksamhetsplan 2023.