Hoppa till innehåll

Valberedning inför Saabs årsstämma 2016

Ledamöterna i valberedningen för försvars- och säkerhetsföretaget Saab har nu utsetts. I enlighet med beslut av Saabs årsstämma har ledamöterna utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2015.

Valberedningen ska enligt årsstämmans beslut om en valberedningsprocess bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en representant och därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2016 är:
• Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
• Petra Hedengran, Investor AB
• Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
• Tomas Hedberg, Swedbank Robur Fonder
• Anders Algotsson, AFA Försäkring
Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 58 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2015.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas torsdagen den 14 april 2016 i Linköping.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Box 12062, 102 22 Stockholm. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 15 februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2015, kl. 13.00.