Hoppa till innehåll

Ubåten HMS Uppland i Gotland-klassen sjösatt, #Saabgroup

Sjösättningen av HMS Uppland ägde rum idag i Karlskrona. Två av ubåtarna i Gotland-klassen har nu genomgått en omfattande halvtidsmodifiering (HTM) och är rustade att möta morgondagens utmaningar.

Sjösättningen av en andra ubåt med luftoberoende framdrivning (AIP) inom 12 månader visar att varvet har kompetens och kapacitet i världsklass. Saab är ett av få företag i världen som kan genomföra en halvtidsmodifiering och parallellt utveckla nästa generation av AIP-ubåtar. Saabs metod att arbeta modulärt ger kunden en ubåtsflotta som, när som helst och kostnadseffektivt, kan bli fullt uppgraderad för att möta nya utmaningar.

Ubåtar är konstruerade för operationer i svåra miljöer. Skrovet måste tåla årtionden av drift, samtidigt som systemen och tekniken ombord kräver uppgraderingar med kortare intervall för att förbli operativt relevanta. Genom att kapa skrovet i två delar och byta ut många av de vitala systemen kan Saab på ett kostnadseffektivt sätt och med kort tidsram leverera AIP-ubåtar som är redo för morgondagens utmaningar.

– Det finns inte många skeppsvarv i världen som har erfarenhet av att genomföra en komplett modifiering av en ubåt, vilket skapar ett nästan nytt fartyg. Vi är de enda som har slutfört detta två gånger inom 12 månader, först med HMS Gotland och nu med HMS Uppland. Smartphones fanns inte ens när dessa fartyg sjösattes i slutet av 1990-talet. Det är en bra illustration för att förstå vilket enormt kliv ubåtstekniken måste ta och hur betydelsefull den här halvtidsmodifieringen är, säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsområde Kockums.

Den uppdaterade versionen av Uppland och hennes systerfartyg Gotland banar väg för den modernaste AIP-ubåt som är under tillverkning idag: Blekinge-klassen (A26).

Mer än 20 nya system ombord på nya Gotland-klassen kommer att implementeras i A26, vilket bidrar till riskminimeringen för fartyget. Dessutom innebär detta stora utbildningsmöjligheter för besättningen

HMS Uppland konstruerades och byggdes av Kockums i Malmö i början av 1990-talet och togs i tjänst 1997. Halvtidsmodifieringen består av modernisering, utbyte och uppgraderingar av de tekniska systemen ombord, vilket gör att ubåten behåller sin operativa förmåga och kan fortsätta tjänstgöra i den svenska flottan under många år framöver.

Fakta om halvtidsmodifieringen av Uppland

Total längd: 62 m

Bredd: 6,2 m

Deplacement: 1 580 ton (ytläge)

Framdrivning: Diesel-elektrisk och Stirling AIP

Uthållighet: Veckor (undervattensläge)

Besättning: 25

Byggkontrakt: Modifiering av två ubåtar, verifiering inklusive STW (igångsättning)
HAT (hamngodkännandetest), SAT (sjögodkännandetest), utbildning, dokumentation, reservdelar och uppgradering av den landbaserade utbildningsanläggningen

Halvtidsmodifiering: Ubåten skärs upp vid den mellersta tanksektionen och en ny sektion tillförs för att hantera mer utrustning

Förbättrad kapacitet: Stirling AIP MkIII, master, sensorer, kommunikation och specialoperationer

Nya regler och föreskrifter: IMO, säkerhet, besättningens komfort

Problem med föråldrade funktioner och slut på livslängden: Strids- och fartygsledningssystem

Erfarenhetsbaserade förbättringar

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.