Hoppa till innehåll

Stridsfordon 90 RENO leverans av seriefordon #100

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I veckan har BAE Systems Bofors och BAE Systems Hägglunds gemensamt ägda bolag, H-B Utveckling, levererat seriefordon #100 till Försvarets materielverk (FMV) i projekt Stridsfordon 90 RENO.

En stor milstolpe i projektet som firades med en överlämningsceremoni i Karlskoga hos Bofors. Med hänsyn till gällande pandemi-restriktioner var det en mindre grupp representanter från projektet, FMV och Försvarsmakten på plats.

Överlämning i Karlskoga av Stridsfordon90 RENO seriefordon #100 till FMV
Överlämning i Karlskoga av Stridsfordon90 RENO seriefordon #100 till FMV

Uppdraget från FMV innefattar ombyggnad av 288 Stridsfordon 90 i sex (6) olika varianter. Kontraktet slöts 2016 för utveckling, verifiering och produktion omfattande integration av nytt ledningsstödsystem samt renovering och uppgradering av delsystem i Stridsfordon 90.

H-B Utveckling är FMVs kontraktspart och sammanhållande av projektet för Bofors och Hägglunds, där Bofors ansvarar för tornen och systemintegrationen och Hägglunds för chassierna. Utveckling, verifiering och produktion sker hos respektive bolag med slutintegration och leverans hos Bofors för samtliga varianter, utom bärgarvarianten som levererats från Hägglunds i Örnsköldsvik.

Serieproduktionen påbörjades 2019 och kommer att pågå t.o.m. 2022. Instruktörs- och teknikerkurser är genomförda och nu i augusti 2020 har Försvarsmakten påbörjat förbandsutbildning på ombyggda Stridsfordon 90, där Boden är först ut.

– Projektet har haft sina utmaningar när ett modernt ledningsstödsystem skall integreras i ett fordonssystem som levererades för snart 30 år sedan. Många har jobbat hårt och målmedvetet under många år, där ett tätt och nära samarbete mellan bolagen, med FMV och Försvarsmakten har varit avgörande för att lyckas.

Tomas Karlson, projektledare Hägglunds och Bofors H B för Strf90 RENO och Lena Jansson, projektledare FMV Strf90 RENO
Lena Jansson, projektledare FMV Strf90 RENO, klipper bandet med Tomas Karlson, projektledare Hägglunds och Bofors H B för Strf90 RENO som övervakar.

Det är därför extra glädjande att nu vara i en serieleveransfas med stabil kvalitet på våra leveranser, säger Tomas Karlson Proj

Lena Jansson, projektledare FMV Strf90 RENO, klipper bandet med Tomas Karlson, projektledare Hägglunds och Bofors H B för Strf90 RENO, som övervakarektledare H-B Utveckling som representerar både Hägglunds och Bofors.

Slutförandet av utveckling och verifiering samt ombyggnad av den 6:e varianten, Luftvärnskanonvagn, är ett viktigt fokus kommande år då utbildningsverksamhet skall påbörjas i september 2021.

– Serieproduktion kommer att fortsätta till slutet av 2022 och den svenska regeringens inriktning att stärka försvaret och de mekaniserade förbanden, gör att det finns en stor möjlighet att vi H-B Utveckling (Hägglunds och Bofors) får fortsätta ombyggnation av ytterligare Stridsfordon 90 efter 2022. Det finns även andra möjligheter för uppgradering och modifieringar inom Stridsfordon 90 systemet, avslutar Tomas Karlson.

–  Det är glädjande att vi uppnått ett av de viktigaste målen i projektet, att försvarsmakten nu kan genomföra sin utbildning av värnpliktiga och förband med de ombyggda fordonen, ett betydande steg i arméns planerade tillväxt och förmågehöjning. Jag vill passa på och tacka alla inblandade för ett väl genomfört arbete och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Lena Jansson, Projektledare FMV.