Hoppa till innehåll

Stororder till DOCKSTAVARVET – nya stridsbåtar till Marinen

Återupprustningen av det svenska försvaret börjar nu få effekt även i form av nyanskaffning av materiel till Marinen. DOCKSTAVARVET håller just nu på att slutföra livstidsförlängning av 30 st Stridsbåtar som levererades från varvet kring millennieskiftet och har nu fått en tilläggsbeställning på 18 st nya enheter av samma typ.

Beställare är Försvarets Materielverk och båtarna kommer att levereras till Amfibiekåren från mitten av 2018 till början av 2020. Varvet var huvudleverantör av 147 Stridsbåtar till den svenska Marinen mellan 1989 och 2003 och har dessutom exporterat nästan 100 enheter till bl.a Mexico, Malaysia och Grekland. De nya båtarna till Sverige baseras i huvudsak på den befintliga konstruktionen men tillförs ny teknik i form av miljövänligare motorer, modern elektronik och en fjärrmanövrerad vapenstation för en 12,7 mm kulspruta.

Stridsbåten byggs helt i aluminium och är 15 meter lång och 3,8 meter bred. Framdrivningen består av två Scaniadieslar med vattenjetaggregat. Båten bemannas med tre personer. Den kan transportera 18 soldater och genomföra så kallad våldsam landstigning.

Med detta tillskott i orderboken har vi en bra grundbeläggning fram till slutet av 2019, säger varvets VD Anders Hellman och betonar att ordern också är viktig som referens för utländska kunder.

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Hellman, VD, tel 0613-711 601,
e-mail: ah@dockstavarvet.se
K-A Sundin, Styrelseordförande, tel 0613-711 611,
e-mail: kas@dockstavarvet.se