Hoppa till innehåll

Spännande aktiviteter till havs

Under de senaste veckorna har ett flygteam från CybAero genomfört en serie krävande och framgångsrika flygtester på Östersjön.

Start och landning på en vattenburen farkost i rörelse är en utmaning. När det dessutom ska ske helt utan mänsklig inblandning ställs ännu högre krav. Att utveckla en version av APID One som kan detta har krävt en stor portion kunnande och nytänkande, men också noggranna tester. Dessa tester utförs till havs under förhållanden som kräver mycket av såväl människor som maskiner. Johan Dahm, Flight Operations Manager på CybAero, är en del av teamet som medverkat under testerna.
Vad har varit viktigast under testflygningarna?
– Till att börja med är det en stor apparat att pussla ihop logistiken. Vi har i stort sett lyft ut hela vår testverksamhet till sjöss. Men vi har en stark teamkänsla. Det är viktigt, eftersom vi är många medarbetare involverade, och alla måste ha full kontroll på säkerheten och systemet ner på detaljnivå.
Hur fungerar det med tillstånd för sådana här flygningar?
– Vi har tillstånd i Sverige för att flyga med upp till 150 kg totalvikt. Behöver vi flyga med tyngre laster så söker vi och får tillfälliga dispenser av Transportstyrelsen. Vi fortsätter testflygningarna och genomför bland annat olika hastighetstester och andra kapacitetstester för närvarande.
Kan du berätta mer om de egenskaper hos APID One som ni testat nu?
– Vi har testat ett system som inom kort ska levereras till kund. Det har bland annat handlat om start och landning från fartyg i rörelse. APID One är banbrytande eftersom den kan göra detta helt autonomt. Vi har ett landningssystem som är unikt och anpassat för APID One. Helikoptern guidas ner mot fartygsdäcket av sensorer och landar när detta är acceptabelt vågrätt. Efter landningen låser helikoptern fast sig med en harpun i ett galler, eller ”grid”, på fartygsdäcket. Dessa är av Nato-standard och finns på många fartyg.
Hur har testerna gått till?
– Just nu har vi genomfört tester från en pråm. Det är kostnadseffektivt, men ger oss också möjligheten att genomföra bättre tester och modifiera testmiljön på ett flexibelt sätt. Fartygsbaserade RPAS är den av våra marknader som växer snabbast, till exempel inom kustbevakning. Här ställs höga krav på precision och tillförlitlighet. Därför fortsätter vi med fler tester inom en snar framtid, med starkare vindar, högre vågor och saltare vatten.
Vad har varit mest givande med testerna?
– Det är alltid fascinerande att se vårt utvecklingsarbete fungera så väl i praktiken, och vi vet nu att vi kan erbjuda ett effektivt system där alla delar fungerar optimalt. På CybAero strävar vi efter att vara banbrytande och våra produkter utvecklas hela tiden. Att jobba med så kallade VTOL RPAS är ett mycket spännande område, där man en dag gör beräkningar vid skrivbordet, och nästa dag står på ett fartyg ute i vågorna, avslutar Johan Dahm.

Cybaeronyhet 151020b

Filmklipp från Östersjön>>

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, Vd CybAero AB, tel 013-465 29 00, e-post: mikael.hult@cybaero.se
Ina Nehr, Marknadskommunikatör CybAero AB, tel 0733-25 58 68: e-post: ina.nehr@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se    Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 55 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.