Hoppa till innehåll

Saabs resultat januari-juni 2017, #Saabgroup

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari-juni 2017.

VD Håkan Buskhes kommentar:
Fortsatt stark efterfrågan
Efterfrågan och intresset för Saabs produktportfölj är fortsatt stor. Detta är ett resultat av produktutveckling, satsningar på forskning och utveckling samt en stark internationell närvaro.
Den ökande säkerhetspolitiska oron i vår omvärld verkar nu ha etablerat sig på en nivå där spänningarna är mer påtagliga. Detta återspeglas i investeringar i försvar och säkerhet, vilket också märks av i det stora intresset för Saabs produktportfölj. Samtidigt ökar kraven på leverantörer.

Lösningar och system ska vara kostnadseffektiva, ha hög förmåga och levereras skyndsamt.
I Sverige har under andra kvartalet, efter ett antal års utredning och politisk debatt, ett uppdaterat regelverk angående export av försvarsmateriel presenterats. Ett långsiktigt regelverk är basen för att exporten fungerar väl. Vi är ett företag med verksamhet i många länder, och ser att vi under det nya föreslagna regelverket fortsatt kan stödja våra kunder med lösningar för försvar och säkerhet och samtidigt nå tillväxt i linje med våra ambitioner.

Läs mer på Saab:s hemsida här.