Hoppa till innehåll

Saab väljer Nauta för signalspaningsfartyg

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valt det polska varvet Nauta, Shiprepair Yard baserat i Gdynia, som är en del av den polska försvarskoncernen PGZ för att bygga plattformen till den svenska marinens signalspaningsfartyg. 

Den 11 april 2017 kommunicerade Saab att avtal ingåtts mellan Saab och det svenska Försvarets Materielverk (FMV) om ett kontrakt på design, produktion och leverans av ett signalspaningsfartyg. Beställningen omfattar perioden 2017-2020 och det totala ordervärdet uppgår till SEK 730 miljoner.
Fartyget ska byggas, sjösättas och testas på det polska varvet Nauta i Gdynia. Efter färdigställande ska det segla till Saabs varv i Karlskrona, Sverige för att installera signalspaningsutrustning och genomföra avslutade tester (SAT). Nauta har lång erfarenhet av skeppsbygge och de motsvarar kraven på en strategisk partner i området för Saabs fortsatta expansion inom det marina området. Kontraktet är ett resultat av den avsiktsförklaring som Saab och Polens största försvarsföretag, Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) tecknade 2016.

– För Nauta Shiprepair Yard betyder deltagandet i produktionen en möjlighet att ytterligare växa dynamiskt genom att öka portföljen inom skeppsbyggnad och inte bara på den inhemska marknaden. Nauta har tillgång till kompetent arbetskraft, infrastruktur och vi har lång erfarenhet av marina projekt. Vi är ett företag som har dynamisk tillväxt, betonar vikten av innovation och har satsat på att implementera ny teknik. Vi är mycket bra förberedda på att delta i ett projekt som produktion av ett signalspaningsfartyg, förklarar Slawomir Latos, ordförande för Nauta Shiprepair Yard.

– Jag är väldigt glad över att vi nu har förverkligat intentionerna i vår avsiktsförklaring och skapat en affärsrelation med PGZ. Signalspaningsfartyg ställer stora krav på driftsäkerhet och tillgänglighet. I Nauta har vi hittat en partner som kan bidra till att leverera en modern lösning till vår kund, säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsområde Kockums.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
http://www.saabgroup.com
http://www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.