Hoppa till innehåll

Saab utökar sitt forskningssamarbete med Aalto-universitetet i Finland

Saab investerar ytterligare 3 miljoner euro för att utöka sitt strategiska samarbete med finska Aalto-universitetet till nya forskningsområden. Detta efter att samarbetet hittills gett mycket goda resultat. Saabs totala investering blir nu 23 miljoner euro (cirka 234 miljoner SEK) för åren 2017-2026. Finansieringen innebär att samarbetet breddas till att även omfatta postdoktoral forskning, utöver den forskning som sker på doktorandnivå.

Samarbetet växer nu för att inkludera en rad nya områden med fokus på autonoma system, kognitiv teknik och maskinlärning. Dessa teknologier blir allt viktigare konkurrensfaktorer för de avancerade produkter och lösningar som Saab utvecklar i Finland såväl som globalt. Saab avser att finansieringen ska leda till att Aalto-universitetet blir en av världens ledande institutioner inom de aktuella teknikområdena. Det var under 2017 som Saab inledde det omfattande forskningssamarbetet med Aalto-universitetet. Sedan dess pågår tio doktorandprojekt inom områdena mikro-elektronik, digital signalbehandling, artificiell intelligens, hydroakustik och kvantteknik. Tio professorer och fler än 20 forskare och doktorander är involverade i forskningen. Projekten har resulterat i dussintals vetenskapliga publikationer såväl som ett flertal patentansökningar. I år examineras den första gruppen doktorander som Doctors of Science (Technology), inom ramen för Saabs Aalto-program.

– Saab har under de senaste åren investerat stort för att växa i Finland med fokus på forskning, utveckling och produktion. Vi är mycket nöjda med utfallet av vårt strategiska samarbete med Aalto-universitetet. Resultaten bidrar till att stärka vår utvecklingsverksamhet i Tammerfors men även andra delar av Saab. Med den senaste investeringen säkerställer vi stark forskningskompetens inom områden som är viktiga för såväl våra befintliga som framtida produkter och systemlösningar, säger Saabs VD och koncernchef Micael Johansson.

Samarbetet stärker befintlig forskningssamverkan mellan Finland och Sverige samtidigt som det ger ökade förutsättningar för europeisk och global samverkan. Det skapar möjligheter för Saab att tillsammans med Aalto-universitetet och andra partner delta i ett flertal internationella forskningsprogram.

– Saabs stora investering och långsiktiga engagemang i Aalto-universitetet ger våra forskare förutsättningar att uppnå internationella nivåer med sin forskning. Samarbetet med Saab ger dem insikt i den senaste utvecklingen inom industrisektorn och möjlighet att tillämpa sitt arbete på verkliga teknikutmaningar, vilket kommer att bidra till att skapa vetenskapliga genombrott och innovationer, säger Ilkka Niemelä, rektor vid Aalto-universitetet.

Saab är även strategisk partner till det finska forskningsinstitutet VTT. I maj 2021 investerade Saab ytterligare en miljon euro för att vidare stärka forskningssamarbetet med VTT inom flera kärnområden. Under 2018 etablerade Saab ett teknikcenter i Tammerfors som en del av sin globala organisation för produktutveckling. Fler än 50 ingenjörer är idag anställda vid centret och arbetar bland annat med utveckling av system för elektronisk krigföring till stridsflygplanet Gripen E/F och marina militära ledningssystem. Centret är under tillväxt och rekryterar kontinuerligt nya medarbetare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @saabtechnologies

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab