Hoppa till innehåll

Saab undertecknar ramavtal om statiska och mobila kamouflagesystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har i en gemensam upphandlingsprocess med Danmark och Norge tecknat ramavtal med respektive land angående leverans av statiska och mobila kamouflagesystem till ländernas försvarsmakter. Kontrakten tillåter länderna att lägga beställningar på kamouflagesystem under en fyraårig kontraktsperiod.

Danmarks och Norges försvarsmakter har under ett antal år använt både statiska och mobila versioner av Saab Barracudas avancerade kamouflagesystem. Ramavtalen som nu undertecknats med de båda länderna innebär att de kan lägga beställningar på mobila och statiska kamouflagesystem i konfigurationer för skog, öken och vinter. Kontrakten omfattar även möjligheten att lägga beställningar på support under kontraktsperioden.

– Både Danmark och Norge har beslutat att förstärka sina försvarsmakten och de här ramavtalen är viktiga delar i detta. De kommer nu att kunna lägga beställningar på system som skyddar dem från upptäckt under alla omständigheter och i många olika miljöer. Vi står beredda att leverera avancerade kamouflagesystem till dem när de så önskar, vilket definitivt kommer att stärka deras kapacitet, säger Anders Wiman, chef för affärsenheten Barracuda inom Saabs affärsområde Dynamics.

Saab Barracudas avancerade produkter för kamouflageteknik har exporterats till mer än 60 länder över hela världen. Saab Barracuda erbjuder ett unikt paket med lösningar för kamouflage och skydd av trupp som försämrar fiendens förmåga att upptäcka mål och anfalla dem. Dessa lösningar skyddar personal, fordon och basområden mot fientliga sensorer och målidentifiering.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018,
mailto:presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com/