Hoppa till innehåll

Saab tecknar supportavtal med FMV gällande SK60

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har idag förlängt support- och underhållsavtalet med FMV gällande skolflygplan SK60 hos svenska försvarsmakten. Kontraktet gäller tre år från den 1 juli 2017 och ordervärdet är MSEK 400.

Det förlängda supportavtalet innebär att Saab även fortsättningsvis är huvudleverantör och ansvarar för all drift, underhåll och beredskap för samtliga SK60-flygplan hos den svenska försvarsmakten. Saab säkerställer genom åtagandet att systemet är luftvärdigt och finns tillgängligt på de svenska flygflottiljerna i enlighet med Försvarsmaktens behov. Detta är en fortsättning på ett liknande avtal som tecknades i december 2008.

– Det förlängda kontraktet är ett helhetsåtagande där vi säkerställer tillgänglighet av SK60-flottan och säljer flygtimmar till ett fastpris, ett så kallat Power-By-The-Hour-avtal. Kontraktet är en bekräftelse på vår förmåga att leverera helhetslösningar under hela produktens livscykel och det garanterar tillgänglighet för kunden, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Saab SK60 2 webbSK60 är den militära beteckningen för Saab 105, ett tvåmotorigt jetplan som flög första gången 1963 och som används primärt för utbildning inom den svenska försvarsmakten sedan 1967.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2015 kl. 08.00.