Hoppa till innehåll

Saab tecknar ramavtal med FMV gällande ammunition till Carl-Gustaf, #Saabgroup

Saab har tecknat ett ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) för att möjliggöra effektiva köp av ammunition till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf. Avtalet innebär att FMV utifrån Försvarsmaktens behov kan lägga beställningar på såväl träningsammunition som skarp ammunition.

Sedan 1948 har det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf gett soldater världen över en hög förmåga att hantera olika och utmanande stridsscenarion. Systemets mångsidiga och pålitliga ammunitionsportfölj är en viktig del av systemet.

Med det här avtalet, som ger FMV möjlighet att lägga beställningar på ammunition under minst tre år, med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år, är villkoren satta för kommande ammunitionsköp. Oavsett om FMV lägger beställningar på stora eller små kvantiteter ammunition möjliggör ramavtalet en snabb och effektiv upphandling.

– Det här ramavtalet är ett tydligt bevis på hur vi tillsammans med kunden jobbar för att hitta den mest fördelaktiga lösningen för att säkra Försvarsmaktens tillgång till den ammunition de behöver, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Ammunitionsportföljen till Carl-Gustaf ger den enskilde soldaten förmågan att bekämpa ett vitt spektrum av mål i olika stridsscenarion – från bepansrade fordon till att undanröja hinder och bekämpa fiender i byggnader. Ammunitionsportföljen inkluderar även lys- och rökgranater samt övningsammunition av olika slag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.