Hoppa till innehåll

Saab tecknar kontrakt på träningssystem med amerikanska marinkåren

Saab har blivit tilldelad ett kontrakt gällande leveranser av träningssystem till den amerikanska marinkåren. Kontraktet har ett potentiellt ordervärde på drygt 127,9 miljoner USD.

Kontraktet är ett ramavtal och omfattar framtida beställningar. Saab kommer att leverera en komplett helhetslösning för realistisk stridsträning som ger kunden förmåga till övning med sina vapen och fordon. Saab kommer även att leverera logistik och support av systemet. Kontraktet omfattar den amerikanska marinkårens anläggningar globalt.

– Genom det här avtalet säkerställer Saab att den amerikanska marinkåren får den bästa möjliga militära träningen. Vår lösning möjliggör internationella samövningar och ökar effektiviteten för den enskilda soldaten, säger Åsa Thegström, chef för Saabs affärsenhet Training & Simulation.

Saabs nästa generations träningssystem kommer ersätta den amerikanska marinens befintliga stridssimuleringssystem för ingående förbands förmågor såsom fordon, soldater och vapensystem. Genom innovativ användning av teknologi och en beprövad träningsfilosofi kan Saab erbjuda realistiska militära träningslösningar som möjliggör samövningar med andra länders försvarsmakter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @saabtechnologies

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.