Hoppa till innehåll

Saab tecknar kontrakt om ubåt A26 samt halvtidsmodifiering av ubåtar i Gotlands-klass

Gotland tar sikte på USS Lake Chaplain en amerikansk robotkryssare

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) avseende att bygga två ubåtar av typ A26, samt att genomföra halvtidsmodifiering av två ubåtar av Gotlands-klass. Beställningarna, som idag lagts av FMV, omfattar perioden 2015-2024 och det totala ordervärdet uppgår till SEK 8,6 miljarder.

Saab ska bygga, testa och leverera två nya ubåtar av typ A26 för den svenska marinen. Det totala ordervärdet för A26 uppgår till SEK 7,6 miljarder. Leveranserna startar 2022 och avslutas 2024.
Saab ska även genomföra halvtidsmodifiering av två ubåtar i Gotlands-klassen, inklusive generalöversyn och uppgradering av ledningssystem. Det totala ordervärdet är SEK 2,1 miljarder. Ubåtarna i Gotlands-klassen ska levereras till FMV i slutet av 2018 respektive i slutet av 2019.

Saabnyhet b 30 juni 2015
Saab har tidigare mottagit ett antal beställningar under 2014 och 2015 avseende inköp av delsystem relaterade till ovanstående kontrakt, till ett värde av SEK 1,1 miljarder. Därför uppgår det totala ordervärdet av dagens beställningar till SEK 8,6 miljarder.
Beställningarna är del av den avsiktsförklaring om det svenska försvarets undervattensförmåga som undertecknades den 9 juni 2014 och som omfattar perioden 2015-2024.

Saab´s CEO Håkan Buskhe
Saab´s CEO Håkan Buskhe

– Saab kommer att leverera ubåtar i världsklass till Sverige. Vår förmåga att arbeta nära våra kunder för att möta deras behov med modern tillverkning och produkter, är en av Saabs styrkor. Saab undersöker nu exportmöjligheter av fullständiga ubåtssystem till några utvalda länder och delsystem till en bredare marknad, säger Håkan Buskhe, Saabs VD och koncernchef.

 

Gunilla Fransson, Head of Security and Defence Solutions
Gunilla Fransson, Head of Security and Defence Solutions Saab

– A26 kommer att vara en unik och teknikintensiv ubåt med beprövad modulär design, som ger plattformen hög tillgänglighet och låg livscykelkostnad. Ubåten kommer att kunna vistas under vatten i flera veckor och vara lättmanövrerad i alla typer av vatten. Säkerhetsaspekten är grundläggande och A26 kommer, med sin moderna smygteknik, att vara en svårupptäckt och robust ubåt med en unik förmåga att stå emot stötar och träffar. Det är ett privilegium att leda den här utvecklingen, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Den svenska marinens A 26 är världens mest moderna ubåtsprogram. A26-ubåtarna kommer att drivas av konventionella dieselmotorer och Kockums Stirling AIP system (air-independent propulsion). Stirling-systemet förstärker A26 goda smygegenskaper och kommer att göra den mycket svår att upptäcka.

Halvtidsmodifieringen av de två ubåtarna i Gotlands-klassen innebär uppgraderingar som är nödvändiga för att möta framtida krav. Beställningen omfattar också inköp från underleverantörer, modifiering av plattform, systemuppgraderingar och verifiering.
Arbetet med A26 och halvtidsmodifieringarna genomförs vid Saabs anläggningar i Malmö, Karlskrona, Järfälla och Linköping.

Läs mer om A26 här

Läs mer om Gotlandsklass här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.