Hoppa till innehåll

Saab tecknar kontrakt om att skydda Stora Barriärrevet och hamnarna i Queensland

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valts ut av Australian Maritime Systems Group (AMSG) för att förse myndigheterna i Queensland med ett informationssystem för hantering av fartygstrafik (VTMIS). Systemet kommer att användas vid Stora barriärrevet och hamnarna i Queensland, Australien.

Systemet kommer att förbättra säkerheten, göra navigeringen mer effektiv samt skydda djurlivet och de marina miljöerna.

– Queenslands befintliga system för hantering av fartygstrafik ska genomgå en omfattande systemuppgradering för att uppfylla de moderna kraven på internationell sjöfart och miljöskydd. Operatörerna kan ge detaljerad information till fartygens kaptener om förhållandena till havs, fartygstrafik och eventuella faror, samt ingripa om situationen så kräver, säger transportminister Mark Bailey.

– Det nya systemet ersätter REEFVTS-ledningssystemet för fartygstrafik, som framgångsrikt har skyddat Stora barriärrevet sedan 2004, vid de fem hamnledningssystemen i Brisbane, Cairns, Townsville, Gladstone och Hay Point, berättar Mark Bailey.
Informationssystemet för hantering av fartygstrafik drivs av Saabs V3000-system för fartygstrafiktjänster och ett KleinPort-informationssystem för hamnledning, som ger operatörerna validerad realtidsöversikt över trafiken. Informationen hämtas in via radar, CCTV, meteorologiska sensorer, automatiska digitala sändningar från själva fartygen samt förstahandsinformation från leverantörer av marina tjänster.

– Vår lösning för hantering av sjöfart har visat sig fungera i de mest krävande miljöer. Det är en kraftfull lösning för skydd av 3 000 km farleder genom de känsliga områdena i Stora barriärrevet med omgivningar. Tillsammans med vår partner AMSG ser vi fram mot att stötta regeringen i Queensland med den bästa teknik som finns tillgänglig på marknaden, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.
Systemet kommer att införas stegvis under de kommande två åren.

Saab Maritime Traffic Management är ledande inom säkra, effektiva och lättkonfigurerade lösningar för marin geomatik, navigering, sök- och räddningsoperationer, kustbevakning, hamnsäkerhet och trafikhantering. Saabs lösningar används i fler än 100 hamnar, inklusive åtta av de 20 främsta containerhamnarna i världen. Saab har mer än 70 trafikledningscentraler i drift som följer över 50 000 fartyg i hamnar som Hong Kong, Rotterdam, Shanghai och flera hamnar i Australien.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com
www.saab.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.