Hoppa till innehåll

Saab tecknar kontrakt med NATS för digitala flygledartorn till Storbritannien, #Saabgroup

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valts ut av NATS, Storbritanniens ledande leverantör av flygtrafikledningstjänster, att installera en ett demosystem för fjärrstyrd flygtrafikledning vid Swanwick Control Centre.

Lösningen installeras vid Swanwick Control Centre, som drivs av NATS, för att visa upp deras förmåga att leverera tjänster för digital och fjärrstyrd flygtrafikledning.
Genom kontraktet befäster Saab sin position som världsledande leverantör av fjärrstyrda torn. Saab och LFV (Luftfartsverket) var först med att ta fjärrstyrda flygledartorn i drift i Sverige 2015, med över 6 500 timmars operativ erfarenhet.

– Kontraktet bevisar att vårt långsiktiga och systematiska arbete bär frukt, vilket stärker vår position på den internationella marknaden. Vår operativa erfarenhet i kombination med NATS som ledande leverantör av flygtrafikledning innebär att vi kan ta våra tjänster inom flygtrafikledning till en ny nivå med hjälp av digitala lösningar, säger Johan Klintberg, VD för Saab Digital Air Traffic Solutions.

Saab Digital Air Traffic Solutions är ett samägt mellan Saab och LFV som bildades i juni 2016. Genom att kombinera LFV:s unika operativa erfarenhet med Saabs tekniska lösningar i världsklass, kan Saab Digital Air Traffic Solutions leda hela processen från planering till implementering och drift av tjänster för fjärrstyrd flygtrafikledning. Digitala flygtrafiklösningar är ett genombrott inom flygtrafiktjänsterna som kommer att förändra branschen med större flexibilitet, ökad säkerhet och minskade kostnader med nya affärsmodeller till stöd för kunderna.

– Den tekniska utvecklingen med digitala och fjärrstyrda flygledningstorn är oerhört spännande för branschen.  Att kunna fjärrstyra flygtrafiktjänster från en central skulle innebära en radikal förändring för våra kunder och vi har flera prospekt inom det här området. Demosystemet i Swanwick är ett utmärkt sätt att visa upp vår förmåga och vårt erbjudande för fler av våra flygplatskunder, berättar Mike Stoller, chef för enheten Airports inom NATS.

Flygplatserna i Örnsköldsvik och Sundsvall styrs via Remote Tower Centre (RTC) i Sundsvall. Linköpings flygplats ska tas i drift som den tredje fjärrstyrda flygplatsen 2017. I december 2016 tecknades en avsiktsförklaring med Scandinavian Mountains Airport AB om att leverera tjänster för fjärrstyrd flygtrafikledning till den första flygplatsen i världen som byggs utan ett konventionellt flygledartorn. Lyckade testinstallationer har genomförts i Australien, USA, Nederländerna, Norge och Irland i olika typer av miljöer och avstånd.

Saabs kompetens inom flygtrafikledning innefattar övervakningssensorer, automatisering av flygtrafikledning, system för beslutsstöd och digitala torn. Saabs lösningar används av leverantörer av flygtrafikledningstjänster, flygplatser och flygbolag på sex kontinenter och på mer än 100 platser i 45 länder. Som ledande global partner och helhetsleverantör av ATM-lösningar kan Saab omvandla verksamheter, omsätta innovation till verklighet och stötta kunder under hela processen från konceptformulering till långsiktig support.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com
http://www.saabgroup.com/YouTube
http://www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.