Hoppa till innehåll

Saab tecknar kontrakt med FMV för torpedintegrationssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med Försvarets materielverk (FMV) för utveckling och produktion av torpedintegrationssystem (TIS) till den svenska marinens A26-ubåtar. Dessutom omfattar ordern uppgradering av befintliga system på korvetterna i Visby-klassen och ubåtarna i Gotland-klassen. Leveranserna kommer att genomföras under perioden 2017–2020.

Kontraktet omfattar konstruktion, produktion och verifiering av torpedintegrationssystemen i de två

A26-ubåtarna som beställdes av Försvarets materielverk 2015. Dessutom kommer Saab att uppgradera befintliga torpedintegrationssystem på korvetterna i Visby-klassen och ubåtarna i Gotland-klassen. Kontraktet omfattar även optioner på framtida uppgraderingsorder.

– Med det här kontraktet får den svenska marinen moderna torpedintegrationssystem på sina ubåtar och korvetter, vilket säkerställer funktionen hos dagens moderna torpedsystem, säger Anne-Marie Vösu, chef för affärsenheten Underwater Systems inom Saabs affärsområde Dynamics.

– Med de nya systemen är korvetterna och ubåtarna också förberedda för den svenska marinens Ny Lätt Torped (NLT), som beställdes 2016 och nu utvecklas av Saab. Systemen har även stöd för integrering av Saabs autonoma undervattensfarkoster och fjärrstyrda farkoster på plattformarna, säger Anne-Marie Vösu.

Saab har genom åren skaffat unika erfarenheter och expertkunskaper inom utveckling av undervattenssystem för grunda vatten och den typ av miljö som finns i Östersjön, inklusive anpassad framdrivning, kommunikation och målsökning.

Saab är en leverantör till Försvarets materielverk och har levererat undervattenslösningar för vapensystem, sensorer, autonoma och fjärrstyrda undervattensfarkoster samt minjakt.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.