Hoppa till innehåll

Saab tecknar kontrakt med FMV gällande underhåll av undervattensvapensystem, #Saabgroup

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med Försvarets materielverk (FMV) avseende support och underhåll av undervattensvapensystem till den svenska marinen.

Kontraktet innebär att FMV kan lägga beställningar på underhåll och support av marinens undervattensvapensystem under perioden 2017–2019, upp till ett sammanlagt värde av MSEK 236. Kontraktet gäller enligt villkoren i den avsiktsförklaring mellan Saab och FMV som presenterades den 9 juni 2014.

Avsiktsförklaringen innebär stöd till det svenska försvarets undervattensförmåga under perioden 2015–2024.

Anne-Marie Vösu, chef Underwater Systems, Saab Dynamics

– Detta kontrakt säkerställer att den svenska marinen har tillgång till operativa vapensystem. Vi kommer att planera för och genomföra nödvändiga åtgärder för att systemen ska vara redo när kunden behöver dem, säger Anne-Marie Vösu, chef för affärsenheten Underwater Systems vid Saabs affärsområde Dynamics.

– Kontraktet är ett bevis på kundens förtroende för vår kunskap och expertis inom undervattensområdet, och utgör en viktig grund för vår fortsatta verksamhet, säger Anne-Marie Vösu.

Saab har unik erfarenhet av att utveckla undervattenssystem för grunda vatten och just den miljö som finns i Östersjön, inklusive kundanpassade system för framdrivning, kommunikation och målsökning.

Vissa av dessa system är världsledande inom sina segment. Saab har ett långvarigt partnerskap med det svenska försvaret när det gäller undervattenslösningar för vapensystem, sensorer, autonoma undervattenssystem och minjakt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.