Hoppa till innehåll

Saab tecknar kontrakt för support av stridsträningsanläggning, #Saabgroup

DCF 1.0

Saab har fått en order från den nederländska upphandlingsorganisationen Defence Materiel Organisation, DMO, gällande support och uppdatering av simulatorer för den nederländska arméns mobila stridsträningsanläggning. Ordervärdet uppgår till MSEK 115. Kontraktet är en 2-årig förlängning med option på support i ytterligare 1 år.

I början av 2000-talet levererade Saab den mobila stridsträningsanläggningen Mobile Combat Training Center, MCTC, till den nederländska armén och har sedan dess även levererat support till kunden. Anläggningen har genom åren förnyats med nya funktioner och är idag världens största mobila träningsanläggning för övningar upp till bataljonsnivå (Level 5). Den mobila anläggningen flyttas till flera olika länder i Europa för övning i varierande miljöer och för samövningar med andra länder.

– Sedan många år har vi haft ett nära och bra samarbete med den nederländska armén där vi tillsammans sett till att rusta deras soldater för nya utmaningar. Den här förlängningen, från en framstående NATO-medlem, är ett tydligt bevis på att anläggningen möter deras högt ställda krav och att vår support är relevant och tydligt anpassad för deras behov”, säger Åsa Thegström, chef för affärsenhet Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics.

Saabs affärsenhet Training & Simulation utvecklar och tillverkar avancerad militär träningsmateriel som till exempel lasersimulatorsystem, instrumenterade utbildningssystem, målmateriel samt tillhandahåller service och underhåll till de levererade systemen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.