Hoppa till innehåll

Saab tecknar kontrakt för halvtidsmodifiering av den tredje ubåten av Gotlandsklass

Ubåt HMS Halland
Innan HTM
Indockning på Shipliften

Saab har tecknat kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) avseende att genomföra halvtidsmodifiering av HMS Halland, den tredje ubåten av Gotlands-klass. Totalt ordervärde är SEK 1,1 miljarder.

Saab kommer att genomföra en omfattande halvtidsmodifiering av Sveriges befintliga Gotlands-klassubåt HMS Halland, inklusive generalöversyn och uppgradering av ledningssystem.

– Detta kontrakt visar att en omfattande halvtidsmodifiering är en pålitlig, kostnads- och tidseffektiv lösning för att den svenska marinen ska få viktiga nya förmågor. Det är också ett bevis på Saabs åtagande att förse Sverige med högteknologisk undervattensteknik, säger Lars Tossman, chef för Saabs affärsområde Kockums.

Gotlandsubåtarna byggdes under åren 1990-1997. Klassen består av tre ubåtar som samtliga tidigare har genomgått enklare modifieringar under den första delen av deras livstid. HMS Halland är den tredje ubåten att genomgå en halvtidsmodifiering. HMS Gotland och HMS Uppland sjösattes efter halvtidsmodiferingar 2018 respektive 2019.

De uppdaterade versionerna av Gotland-klassen banar väg för den modernaste ubåt med luftoberoende framdrivning som är under tillverkning idag: Blekinge-klassen (A26).

Mer än 20 nya system som i framtiden kommer att användas i A26 kommer också att implementeras i HMS Halland som en del av halvtidsmodifieringen, vilket bidrar till riskminimeringen för A26.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @Saab

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem.

Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.