Hoppa till innehåll

Saab tecknar ett revolverande kreditavtal på SEK 2 miljarder

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett revolverande kreditavtal på SEK 2 miljarder med förfall 2020-01-15 med möjlighet att förlänga löptiden med ett plus ett år. Kreditavtalet upprättas till allmänna företagsändamål och stärker Saabs finansiella flexibilitet i samband med expansion.

Avtalet har arrangerats av nedanstående banker, vilka har ett åtagande uppgående till MSEK 400 vardera: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB, Swedbank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
http://www.saabgroup.com/
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 kl. 17.00.